Εξοχική μονοκατοικία


Βουρβουρού Χαλκιδικής

June 2018

Μία εξοχική κατοικία και πρωτίστως για καλοκαιρινή χρήση πολλές φορές παρουσιάζει κακή εικόνα στον κήπο της διότι όπως ξέρουμε ο κήπος απαιτεί και καθημερινή φροντίδα.

Η εταιρία μας ανέλαβε τη μελέτη, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση του αυτόματου ποτίσματος του εξωτερικού χώρου καθώς και την επανασπορά με όλες τις απαραίτητες εργασίες που προηγούνται αυτής! Το αποτέλεσμα της ανανέωσης είναι φανερό.

Εδώ μπορείτε να δείτε όλα τα projects της εταιρίας μας.