Πράσινες στέγες

Η παγκόσμια οικονομία μεταβάλλεται συνεχώς ενώ παράλληλα το κλίμα μας στέλνει όλο και πιο δυσοίωνες προβλέψεις για το μέλλον. Υπάρχουν πολλά που μπορούμε να αλλάξουμε.. ένα από αυτά; Οι πράσινες στέγες ή τα φυτεμένα δώματα (όπως τα λένε κάποιοι) είναι μία λύση αποδεδειγμένη, προσφέροντας στον άνθρωπο και στο κλίμα του πλανήτη μας.

Η χρήση της τεχνολογίας Φυτεμένων Δωμάτων (Green Roof Systems) παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Από μελέτες που έχουν γίνει σε χώρες του εξωτερικού και στην Ελλάδα απορρέουν ορισμένα βασικά πλεονεκτήματα τα οποία χαρακτηρίζουν την συγκεκριμένη τεχνολογία:

1. Εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της βελτίωσης της θερμομόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (Ενδεικτική μείωση θερμοκρασίας στην οροφή 10-15 ο C)

2. Μείωση του συντελεστή εκτόνωσης στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής μέσω της μείωσης της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών. Τα φυτά και το υπόστρωμα ανάπτυξης, προσδίδουν μεγαλύτερη δυνατότητα συγκράτησης νερού από τις βροχοπτώσεις.

3. Μείωση των κατασκευαστικών απαιτήσεων της στέγης όσον αφορά στο φυσικό, χημικό ή βιολογικό στρες και ταυτόχρονα και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υδατοστεγανών μεμβρανών λόγω των μειωμένων αυξομειώσεων της θερμοκρασίας.

4. Μείωση του κινδύνου φθοράς των υδατοστεγανών μεμβρανών από εξωτερικές μηχανικές πιέσεις, όπως επίσης και της αρνητικής επίδρασης των ανέμων. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στεγάνωσης δώματος.

5. Ενίσχυση της ηχομόνωσης του κτιρίου

6. Απορρόφηση ρύπων και σκόνης από τα φυτά

7. Δέσμευση CO2 και παραγωγή Ο2, με θετικά αποτελέσματα στο φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας και στο φαινόμενο του θερμοκηπίου

8. Προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς

9. Αναγέννηση του οικοσυστήματος και προστασία της χλωρίδας και της πανίδας

10. Δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος σε ξηροθερμικές περιοχές

11. Προσθήκη νέων χρηστικών χώρων σε ταράτσες και δώματα που ήταν αναξιοποίητα

12. Προστασία από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κεραίες κινητής τηλεφωνίας

13. Άνοδος της αξίας των ακινήτων λόγω αισθητικής αναβάθμισης

Περιβαλλοντικά Οφέλη
Οι πράσινες στέγες βελτιώνουν την ποιότητα της ατμόσφαιρας παράγοντας οξυγόνο και φιλτράροντας τη σκόνη και τους ρύπους, αντιμετωπίζουν το φαινόμενο της Αστικής Θερμικής Νησίδας μειώνοντας την κατά τόπους θερμοκρασία, συμβάλλουν στην δημιουργία βιοτόπων και στην ορθολογική διαχείριση του νερού.

Οφέλη στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
Οι πράσινες στέγες προσφέρουν θερμομόνωση και υγρομόνωση. Η χρήση των σωμάτων ψύξης και θέρμανσης μειώνεται. Μια Πράσινη Στέγη προστατεύει την υποκείμενη μόνωση της οροφής από φθορές και πολλαπλασιάζει τη διάρκεια ζωής της.

Κοινωνικά Οφέλη
Οι πράσινες στέγες, αξιοποιούν κενούς χώρους και τους μετατρέπουν σε χώρους αναψυχής. Δημιουργούν χώρους πρασίνου, κιόσκια, παιδότοπους χώρους κατάλληλους για ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση και ξεκούραση λειτουργώντας παράλληλα ως πόλος έλξης για τους περίοικους  και επιλέγοντας τους ως σημείο συνάντησης. Στις μεγαλουπόλεις οι ελεύθεροι χώροι εκλείπουν και θα μπορούσαν να συμπληρωθούν χρησιμοποιώντας την τεχνολογία των Φυτεμένων Δωμάτων.

Αισθητικά Οφέλη
Οι πράσινες στέγες ομορφαίνουν τα κτίρια και αναβαθμίζουν τις πόλεις. Οι άχρωμες και χωρίς αισθητική ταράτσες γίνονται κήποι και οι τσιμεντένιες μεγαλουπόλεις μετατρέπονται σε οικολογικές πόλεις γεμάτες βιότοπους και με καθαρό περιβάλλον.

Επενδυτικά Οφέλη
Η χρήση της τεχνολογίας Φυτεμένων δωμάτων αναβαθμίζει στο σύνολο κτίρια, πόλεις, χώρες με εμφανή αποτελέσματα τόσο στην αξία του κτιρίου όσο και στη διαφήμιση και την αναβάθμιση της εικόνας μιας πόλης ή μιας χώρας.

Το χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου, τα μειωμένα έξοδα συντήρησης και η αισθητική αναβάθμιση οροφών και ακάλυπτων περιοχών, αποτελούν αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα τα οποία ανεβάζουν την αξία κτιρίων, περιοχών και πόλεων.