Αναδασώσεις – Ένα ακόμα Δάσος

Η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμια και μας επιρεάζει όλους έμμεσα και άμεσα. Οι δασικές πυρκαγιές ολοένα και αυξάνονται στην χώρα μας και απαιτούνται οι κατάλληλες γνώσεις για την καλύτερη διαχείριση των δασών μας που έχουν πληγεί. Η Another Forest με γνώμονα το κοινό καλό υποστηρίζει τις αναδασώσεις στα πυρόπληκτα εδάφη με ορθό τρόπο, με στόχο πάντα την αειφόρο ανάπτυξη των δασών.

 

Πότε κάνουμε αναδάσωση;

 

Η τεχνητή ίδρυση συστάδων παρουσιάζεται σε εκείνες τις περιπτώσεις, στις οποίες το φυσικό δάσος έχει καταστραφεί ή η καταστροφή του έχει προχωρήσει τόσο πολύ, ώστε να μην είναι δυνατή η φυσική αναγέννηση. Επίσης τεχνητή φύτευση έχουμε κάνουμε στην περίπτωση που θέλουμε να αλλάξουμε το δασοπονικό είδος με την εισαγωγή νέων ειδών.

 

Γιατί να γίνει αναδάσωση; 

 

Η αναδάσωση αυτή καθ’ εαυτή δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά μέσο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού, ο οποίος μπορεί να είναι η παραγωγή ξύλου ή άλλων προΪόντων (οικονομικός σκοπός), η προστασία του εδάφους από διάβρωση και η ρύθμιση της ροής των ορεινών υδάτων (υδρονομικός σκοπός), η αναψυχική και η υγιεινή επίδραση του δάσους, η ρυθμιστική επίδραση στην οικολογική ισορροπία βεβαρυμένων οικοσυστημάτων κ.λ.π.

Πρωταρχικός σκοπός των αναδασώσεων σε κάθε περίπτωση είναι η δημιουργία οικολογικά υγιών δασών. Για να το πετύχουμε αυτό πρέπει να έχουμε ως γνώμονα τις εξής αρχές:

 1. Η αρχή της κοινής ωφέλειας.
 2. Η αρχή της αειφορίας.
 3. Η αρχή της οικονομικότητας.

 

Παρακάτω μια ενδεικτική λίστα με φυτά και δέντρα που μπορούν να δώσουν ξανά ζωή στα ελληνικά δάση.

 • Χαλέπιος Πεύκη
 • Τραχεία Πεύκη
 • Δασική Πέυκη
 • Κουκουναριά
 • Δρυς
 • Πρίνος
 • Αριά
 • Οξυά
 • Καστανιά
 • Ψευδακακία
 • Φράξος
 • Σφένδαμος
 • Γαύρος
 • Πτελέα

Σε κάθε περίπτωση κάθε αναδάσωση έχει διαφορετικό χαρακτήρα και διαφορετικό σκοπό. Η προμελέτη από τους επιστήμονες είναι αναγκαία για μια σωστή και επιτυχής αναδάσωση.